1- اطلاعات شخصي

نام و نام خانوادگي :*
شماره شناسنامه :*
تاريخ تولد :*
محل صدور :*
نام پدر :*
شغل پدر :
تابعيت :*
مذهب :*
جنسيت :

2- وضعيت نظام وظيفه

وضعيت نظام وظيفه :
تاريخ خاتمه خدمت/علت معافيت :

3- وضعيت خانوادگي

وضعيت خانوادگي :

4- مشخصات افراد تحت تكفل

لطفاً برای هركدام از افراد تحت تكفل، نام و نام خانوادگی-نسبت-شماره شناسنامه-تاریخ تولد-شغل-میزان تحصیلات-آدرس و تلفن محل كار را مشخص فرمایید:

5-اطلاعات آخرین مدرك تحصیلی و دو دوره ماقبل

آخرین مدرك تحصیلی :*
لطفاً در مورد آخرین مدرك و دو دوره ما قبل آن، مدرك-محل دریافت-رشته تحصیلی-تاریخ اتمام-معدل را مشخص فرمایید :

6- اطلاعات آموزشي :

لطفاً برای دوره‌هایی كه طی كرده‌اید،عنوان دوره آموزش-از تاریخ-تا تاریخ-مدت به ساعت-محل برگزاری-نوع مدرك-نام موسسه آموزش‌دهنده را مشخص فرمایید :

7- تجربیات و سوابق كاری :

لطفاً برای هر مورد، نام موسسه-مدت(ماه)-از تاریخ-تا تاریخ-آخرین سمت-تعداد پرسنل تحت امر-آخرین حقوق دریافتی-علت ترك خدمت-آدرس و تلفن محل خدمت را مشخص فرمایید :*

8- میزان تسلط به زبانهای خارجی :

لطفاً برای هر مورد، نام زبان-مكالمه(ضعیف، متوسط،خوب،عالی)-خواندن(ضعیف، متوسط،خوب،عالی)-نوشتن(ضعیف،متوسط،خوب،عالی) را مشخص فرمایید :

9- آیا سابقه محكومیت كیفری داشته‌اید:


10- آیا نقص عضو یا عمل جراحی مهمی داشته‌اید:


11- آیا همسر شما كار می‌كند (درصورت شاغل بودن، محل كار همسر خود را بنویسید):

12- از چه طریقی با شركت آشنا و تقاضای استخدام نموده‌اید:
13- آیا از بستگان شما در این شركت شاغل هستند:


درصورتیكه بستگانتان در این شركت شاغلند برای هر مورد، نام و نام خانوادگی-نسب را مشخص نمایید:

14- معرف غیر خویشاوند:

لطفا برای هر مورد، نام و نام خانوادگی-شغل-نوع آشنایی- محل كار-تلفن-آدرس را مشخص نمائید.

15- بیمه درمانی:

در حال حاضر از چه بیمه‌ای استفاده می‌نمایید :

شماره بيمه و توضيحات:

16- شغل فعلی و مورد درخواست:

آیا در حال حاضر شاغل می‌باشید :

نام موسسه:
به چه نوع كارها و فعالیتهایی علاقمند می‌باشید:
در صورت پذیرفته شدن از چه تاریخی می‌توانید مشغول به كار شوید:
آیا قادر به انجام ماموریت برون شهری هستید:

حقوق مورد درخواست خود را بنویسید:*

17- آدرس و تلفن تماس:

لطفا آدرس محل سكونت خود را به صورت دقیق بنویسید:*
تلفن:
مشخصات فردی كه در صورت اتفاق ناگهانی بتوان او را مطلع نمود:

با كمال دقت و صراحت به سئوالات پرسشنامه پاسخ صحیح و كامل داده‌ام و شركت سپاکو مجاز است هرگونه تحقیقی كه لازم بداند درباره اینجانب بعمل آورد. ضمناً تعهد می‌نمایم كه در صورت استخدام طبق مقررات شركت انجام وظیفه نمایم و آئین‌نامه و دستورات اداری را كاملاً می‌پذیرم.