توضیحات: متقاضی محترم خواهشمند است در تشریح مشكل خود به موارد ذیل دقت نمایید:
_تاریخچه شكل‌گیری مشكل
 _تشریح نوع مواد مصرفی و مدل تجهیزات
_تشریح مواد، تجهیزات و ابزارآلات تولید و اندازه‌گیری در رابطه با مشكل
_تشریح تكرار‌پذیری مشكل
_تشریح اقدامات انجام شده به منظور رفع مشكل تاكنون

   
شماره عضويت :
شماره درخواست :
نام و نام خانوادگي : *
نام شرکت/ سازمان/ موسسه/ فروشگاه:
تلفن : *
فاكس :
پست الكترونيك: *
آدرس :
بيان مشكل: *
 
در صورت امکان اسناد و مدارک ( گزارش آزمایشگاه ، نمونه و ...) به پیوست ارسال گردد.
   
فايل های ضميمه: